Květiny, kytice

Ženu ani květinou neuhodíš praví staré přísloví. Také květinou nikoho neurazíš. Pohled na květinu prostě musí potěšit každého, kdo ji spatří.
Také proto je květina odedávna spojována s něžností a křehkostí ženského pohlaví, z toho vyplyne, že květiny jsou křehké jako ženy.

Květin je mnoho druhů, zrovna tak, jako žen. Dalo by se proto jisté připodobnění s květinou charakterizovat například tímto způsobem:

  • letničky – květiny kvetoucí přes léto, ženy – letničky jsou ženy zrozené pro krátkodobé letní známosti např, na dovolené, o prázdninách apod.
  • skalničky – jsou květiny rostoucí v horách, tedy potřebují pevnou skalnatou půdu, aby mohly vykvést a my se musíme vyšplhat kolikrát hodně vysoko, abychom ji mohli utrhnout, proto ženy- skalničky jsou ženy, které se nedají snadno dobýt, zrovna tak jako tyto květiny, a nejdou ani snadno utrhnout, jsou zkrátka pevné jako skála,
  • trvalky – jsou květiny, které když dobře udržujeme a staráme se o ně, zacházíme s nimi tak, jak se má, vydrží hodně dlouho a jen tak nezvadnou. Tímto označením se proto honosí ženy pevných zásad a mravů, věrné a oddané svému partnerovi, vydrží s ním po celý život.

Některé květiny rychle vadnou, dokonce kvetou pouze jeden den. Je to například květ ibišku. Tomu se dobře daří v subtropických jižních krajích. Tak, jako květy této květiny rychle rozkvetou a zase zvadnou, vzplane a zhasne láska některých žen. Ibišek známe vesměs červený, červená je barvou temperamentu. Tedy tak, jako jeho barva a podnebí jižních krajin, , jsou zejména jižanské ženy (nelze popřít, že i muži) známé svým tělesným temperamentem.

Co vznikne, když se takto nepatrné přirovnání květin a žen sváže do kytice? Může se stát, že vznikne kytice růží, kytice frezií, karafiátů, ale také azalek, bramboříků apod. Některé vadnou rychle, některé vydrží několik týdnů, je to na tom, kdo kytici obdrží a jak o ni pečuje.
Také ale samozřejmě na tom, jaká to je květina, trvalejší, letnička, cizokrajná ………..
Je na Vás, jakou květinu koupíte a pro koho je určena. Při výběru ženy je zrovna tak důležité, jaký je náš záměr. Třeba není na škodu vzpomenout na takovéto přirovnání s květinou.

Karlu Jaromíru Erben se podařilo svázt osudy žen do Kytice, vydal soubor básní, které se vydávají dodnes. Jeho Kytice je trvalého charakteru, neboť zachovala české literatuře nesmírně hodnout sbírku, o které se učí již několik generací. Dokonce byla i zhudebněna a zfilmována. Slaví stejné úspěchy jako původní soubor vydaný Erbenem.

Kytice a květiny jsou odedávna také symboly, které se objevují ve folkloru různých zemí, ve znacích různých rodů (viz. Růže rožmberků), na různých emblemech, oznámeních, a to smutečních, svatebních, promočních. Ponejvíce se, místo živé kytice, zasílá kytice různých tvarů, květů, barev i velikostí na přáních všech druhů.

Květiny jednotlivé i svázané do kytic jsou prostě symbolem něhy, krásy, potěšení, radosti, pohlazení, zkrátka jsoui nenahraditelné.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.